ข่าวสาร

ทุกข์คนไทย วิกฤตน้ำท่วมกันยา 54

ประมวลภาพ ทุกข์คนไทย วิกฤตน้ำท่วมกันยา 54
  ทุกข์คนไทย วิกฤตน้ำท่วมกันยา 54

สรุป สถานการณ์น้ำท่วมตลอดเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา ประชาชนในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดความสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมรสุมและพายุรุนแรงที่พัดสร้างความเสียหายจำนวน 2 ลูกติดต่อกัน

ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศได้ขยายตัวออกเป็นวงกว้างในพื้นที่ 32 จังหวัด และยังคงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต่อไปในเดือนตุลาคม 2554 เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ยังคงรุนแรง ประกอบกับน้ำจำนวนมหาศาลจากทางภาคเหนือที่กำลังไหลหลากลงสู่ทางทิศใต้ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสาขาต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและใกล้ถึงขีดสูงสุดที่เขื่อนกั้นน้ำต่างๆ จะกักเก็บเอาไว้ได้ ส่งผลให้พื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ยังคงสุ่มเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยร้ายแรงในอนาคต

 

 

y

อ่าน y ครั้ง
y...